Du kan bruke elsparkesykler alle steder det er lov til å sykle. Om du har vikeplikt, avhenger av hvor du kjører.

Reglene på denne siden gjelder for alle kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn. Dette gjelder for eksempel elsparkesykkel, ståhjuling og elektrisk skateboard. 

Vikeplikt betyr at du skal vike eller stanse til trafikk som krysser din kjøreretning, har passert. Er du usikker på om du har vikeplikt, er det sikreste å bremse eller stanse helt.

Når du kjører i kjørebanen eller i sykkelfeltet

Kjører du i kjørebanen eller i sykkelfeltet, skal du følge vikepliktsreglene for kjørende. Det betyr at du har vikeplikt

  • for kjørende som kommer fra høyre (høyreregelen)
  • for alle kjørende på en forkjørsregulert vei du skal inn på (skiltet vikeplikt) 
Vikepliktskilt.
Vikepliktskilt. Illustrasjon: Statens vegvesen
  • for motgående kjøretøy på din høyre side når du skal svinge til venstre
  • for gående i gangfelt

Er du i tvil om bilføreren har sett deg og kommer til å stoppe? Senk farten og vær forberedt.

Når du kjører på sykkelvei, gang- og sykkelvei eller fortau

Når du kjører på sykkelvei, gang- og sykkelvei eller fortau, skal du følge vikepliktsreglene for kjørende. Det vil si at du har vikeplikt for all trafikk hvis du skal krysse veien eller skal svinge inn på en annen vei.

Andre vikepliktsregler når du kjører på sykkelvei, gang- og sykkelvei eller fortau

Du har ikke vikeplikt for de som kommer kjørende til eller fra en inn- eller utkjørsel.

Hvis du går av kjøretøyet og triller det over gangfeltet, har bilene vikeplikt for deg. 

Andre vikepliktsregler

Trafikklys

Når du møter et trafikklys i kryss, må du følge trafikklyssignalet som gjelder for det feltet du befinner deg i. Er trafikklyssignalet ute av drift (gult blink eller ikke lyssignal), gjelder eventuelt vikepliktskilt eller høyreregelen.

Skifte kjørefelt

Du har vikeplikt for kjørende som er i feltet du vil kjøre inn i eller må krysse. Du har også vikeplikt når du skal inn på veien fra veikanten eller veiens skulder.

Kjøre i rundkjøring

Hvis du kjører inn i en rundkjøring, har du vikeplikt for trafikken som er i rundkjøringen. Hvis du skal skifte felt inne i rundkjøringen, har du vikeplikt for kjøretøy som ligger i feltet du vil inn i.

Kjøre forbi eller passere

Du skal som hovedregel kjøre forbi til venstre. Når du kjører elsparkesykkel kan du kjøre forbi et annet kjøretøy – men ikke en syklist eller en annen elsparkesykkel – på høyre side. Det kan være aktuelt å kjøre forbi stillestående eller saktekjørende kø på høyre side.

Sist oppdatert:

Sikker på elsparkesykkel