Hvis du skal bruke elsparkesykkel på fortau eller gang- og sykkelvei, må den oppfylle flere tekniske krav.

Reglene på denne siden gjelder for alle kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn. Dette gjelder for eksempel elsparkesykkel, ståhjuling og elektrisk skateboard. 

Hvordan et kjøretøy blir definert i trafikkreglene, har betydning for hvor du kan bruke det, og hvilke konsekvenser det får om du bryter reglene.

Ditt ansvar at kjøretøyet ditt oppfyller kravene

Det er føreren av et kjøretøy som er ansvarlig for at det oppfyller de tekniske kravene.

Konsekvenser om kravene ikke er oppfylt

Oppfyller ikke en elsparkesykkel disse kravene, kan du ikke bruke den på fortau eller gang- og sykkelvei.

Hvis en elsparkesykkel ikke defineres som en liten elektrisk motorvogn ut fra de tekniske kravene, er det andre krav du må overholde for å bruke den. Den skal for eksempel være registrert og forsikret, du skal bruke motorsykkelhjelm, og du skal kun bruke elsparkesykkelen i veibanen. Bryter du disse kravene, kan du blant annet miste førerkortet eller få bot.

Tekniske krav

For at en elsparkesykkel skal regnes som en liten elektrisk motorvogn slik at du kan bruke den på fortau og på gang- og sykkelvei, må den

  • veie maksimalt 70 kg inkludert batteri
  • ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm
  • være sperret for hastighet over 20 km/t

Det er bare selvbalanserende kjøretøy som kan ha sete.

Sperret for hastighet over 20 km/t

Det er ikke fartsgrenser for bruk av elsparkesykler, men de må ha hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.

Kravet er ikke oppfylt hvis du kan endre maks hastighet via en bryter, ulike moduser eller en app.

Krav til bremser

Elsparkesykler skal ha et system som gjør det mulig å stanse på en sikker, effektiv og hurtig måte. 

Krav til rød refleks bak

Det skal være rød refleks av godkjent type bak på elsparkesykkelen. Kravet gjelder likevel ikke hvis elsparkesykkelen har en størrelse eller utforming som gjør at det ikke er mulig å montere refleksen på en hensiktsmessig måte. 

Krav til lys

Elsparkesykler skal ha lykt med gult eller hvitt lys foran. De kan også ha en flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Lykten skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende. Denne kan du da bruke når du kjører i skumring eller mørke.

Bak skal du ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys.

Lyktene skal kunne ses tydelig på en avstand av 300 meter. En lykt som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt.

 Lyktene skal være festet til elsparkesykkelen. Alternativt kan lyktene være festet på deg når du kjører elsparkesykkelen, men ikke på hodet ditt.

Krav til ringeklokke

Elsparkesykler skal ha ringeklokke. Kravet gjelder likevel ikke hvis sparkesykkelen har en størrelse eller utforming som gjør at det ikke er mulig å montere eller bruke ringeklokke på en hensiktsmessig måte.

Sist oppdatert:

Sikker på elsparkesykkel