Hvis du skal bruke et lite elektrisk kjøretøy på fortau eller gang- og sykkelvei, må det oppfylle de tekniske kravene for å bli definert som en sykkel.

Flere ulike typer små elektriske kjøretøy blir i regelverket definert som sykler. Eksempler på dette er

  • store tohjulinger som Segway
  • mindre enhjulinger og ståbrett som Airwheel og ClassyWalk
  • elektriske skateboard

Hvordan et kjøretøy blir definert i trafikkreglene, har betydning for hvor du kan bruke det, og hvilke konsekvenser det får om du bryter reglene.

Ditt ansvar at kjøretøyet oppfyller kravene

Det er føreren av et kjøretøy som er ansvarlig for at det oppfyller de tekniske kravene slik at det blir definert som en sykkel.

Konsekvenser om kravene ikke er oppfylt

Oppfyller ikke kjøretøyet disse kravene, kan du ikke bruke det på fortau eller gang- og sykkelvei.

Hvis kjøretøyet ikke defineres som en sykkel ut fra de tekniske kravene, er det andre krav du må overholde for å bruke det. Det skal for eksempel være registrert og forsikret, og føreren skal bruke motorsykkelhjelm. Brudd på disse kravene kan blant annet føre til at du mister førerkortet eller blir bøtelagt.

Tekniske krav

For at ditt elektriske kjøretøy skal regnes som en sykkel slik at du kan bruke det på fortau og på gang- og sykkelvei, må det

  • veie maksimalt 70 kg inkludert batteri
  • ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm
  • være sperret for hastighet over 20 km/t

Det er bare kjøretøy med selvbalanserende teknologi som kan ha sete.

Sperret for hastighet over 20 km/t

Det er ikke fartsgrenser for bruk av små elektriske kjøretøy, men krav om hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetsperre som gjør at det ikke skal være mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft.

Kravet er ikke oppfylt hvis brukeren kan endre maks hastighet via en bryter, ulike moduser eller en app.

Krav til bremser

Kjøretøyet skal ha et system som gjør det mulig å stanse på en sikker, effektiv og hurtig måte. 

Krav til rød refleks bak

Det skal være rød refleks av godkjent type bak på kjøretøyet. Kravet gjelder likevel ikke for kjøretøy med en størrelse eller utforming som gjør at det ikke er mulig å montere refleksen på en hensiktsmessig måte. 

Krav til lys foran

Kjøretøyet skal ha lykt med gult eller hvitt lys foran. Det kan også ha en flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Denne kan du da bruke når du kjører i skumring eller mørke.

Lykten foran på sykkelen skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende. Lyktene skal kunne ses tydelig på en avstand av 300 meter. En lykt som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt.

Bak skal du ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Lyktene skal være festet til kjøretøyet. Alternativt kan lyktene være festet på føreren, men ikke på førerens hode.

Krav til ringeklokke

Du skal ha ringeklokke på kjøretøyet. Kravet gjelder likevel ikke for kjøretøy som har en størrelse eller utforming som gjør at det ikke er mulig å montere eller bruke ringeklokke på en hensiktsmessig måte.

Sist oppdatert:

Sikker på små elektriske kjøretøy