Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

For at prosjektet skal ha nok strøm til fossilfri anleggsstart i 2024, starter BKK Nett nå et viktig arbeid langs E16.

Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad ser frem til å få startet arbeidet med å bygge trygg veg og bane mellom Norges to største byer - bilde
Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad ser frem til å starta arbeidet med å bygge trygg veg og bane mellom Noregs to største byar. Foto: Statens vegvesen

– Vi har mål om reduserte klimagassutslipp for dette store tunnelprosjektet, og nok strøm er sentralt når vi skal ha fossilfrie anleggsplasser med mange maskiner og folk i arbeid, sier Katrine Sælensminde Erstad, prosjektsjef for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.

BKK Nett har nå startet arbeidet med å etablere utvidet strømforsyning for prosjektet, og innen planlagt byggestart i 2024 skal strømnettselskapet være ferdig med en omfattende forsterkning av strømnettet langs den nye vei- og jernbanetraseen.

Vil spare nærmere 50 000 tonn CO2-ekvivalenter

Norges største tunnelprosjekt har som mål å redusere klimagassutslippene for å nå Paris- avtalen i 2030. Ved å benytte utslippsfri kraft kan prosjektet spare nesten 50 000 tonn CO2-ekvivalenter.

– En flyreise tur/retur Bergen  – Oslo har et beregnet utslipp på 0,105 tonn CO2 (icao.int). Prosjektet sparer altså utslipp tilsvarende ca. 470 000 slike flyreiser, noe som utgjør mer enn en og en halv reise for hver eneste bergenser*, forteller Sælensminde Erstad.

Hver nordmann slipper til sammenligning ut 6,7 tonn CO2 per år (CO2-utslipp per innb. (fn.no)).

Prosjektet tilrettelegger altså for bruk av strøm, men er åpen for bruk av alternative energikilder for å ta høyde for fremtidens teknologiutvikling.

Anleggsarbeidet vil skjerme helgetrafikken

BKK sitt anleggsarbeid mellom Dale og Stanghelle har startet, og i oktober vil BKK Nett sin entreprenør Mesta starte med å lage grøfter for nye strømkabler langs store deler av E16 mellom Arna og Stanghelle.  Det skal bygges 23 nye nettstasjoner og legges 200 km med strømkabler i 35 km med grøft, størstedelen langs nåværende E16 mellom Arna og Dale.

– Vi er svært glade for at BKK Nett kommer i gang med dette omfattende arbeidet som planlagt da det er viktig for vår fremtidige anleggsgjennomføring. Arbeidene gjøres i nært samarbeid med Statens vegvesen slik at det i minst mulig grad skal gå ut over trafikkavviklingen, sier Sælensminde Erstad.

Fakta om skredsikringsprosjektet:

Fellesprosjektet Arna–Stanghelle er et skredsikringsprosjekt og Norges største tunnelprosjekt. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR.

  • Strekningen mellom Arna og Stanghelle er svært rasutsatt for både veg og bane med hyppige ras på strekningen. Dette gir en svært utrygg reisevei på både veg og bane på hovedåren mellom Norges to største byer.
  • E16 er i tillegg en ulykkesbelastet vegstrekning som også er kåret til Norges verste vei.
  • Jernbanen er preget av lav fart og sprengt kapasitet, og Vossebanen er den store flaskehalsen på Bergensbanen. Det er et nasjonalt mål at mer gods skal på skinner og det er en økende etterspørsel på grunn av de store miljøgevinstene.
  • Prosjektet er et viktig steg mot mer gods og reisende på regiontog til Voss/Myrdal og mellom Bergen og Oslo.
  • Fellesprosjektet Arna-Stanghelle skal bygge nesten 80 km tunnel med ny veg og bane i et tunnelsystem med felles rømningskonsept og tekniske løsninger.
  • Prosjektet vil redusere reisetiden og øke kapasiteten for både veg og bane.
  • Samarbeidet mellom Statens vegvesen og Bane NOR, om felles løsninger og felles utbygging, sparer samfunnet for flere milliarder.
  • Det planlegges for byggestart i 2024 og prosjektet har rundt 10 års byggetid.   

*286 930 innbyggere i Bergen per 2. kvartal 2022 (SSB)

Kontaktperson:

Kathrine Sælensminde Erstad, prosjektsjef Fellesprosjektet Arna-Stanghelle
E-post:
Mobil: 41 68 09 12

Aktuelt for fylke(r): Vestland