Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Reguleringsplanen til det største tunnelprosjektet i Noreg fekk 1. april godkjent-stempelet. Vestlandet kan no sjå fram til ny trygg veg og bane.

– Prosjektet Arna – Stanghelle er etterlengta, og med ein vedtatt reguleringsplan er viktige val tatt, seier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har som planmynde  vedteke planen, og det betyr at det blir ny veg og bane på den skredutsette og sterkt trafikkerte strekninga mellom Arna og Stanghelle. Prosjektet ligg inne i Nasjonal Transportplan (NTP) med ein førebels totalkostnad på  26,4 milliardar (2021 kr).

Vil gje ein tryggare kvardag

For Bane NOR og Statens vegvesen er dette ei skikkeleg gladnyheit, og ikkje minst for alle dei vestlendingane som følgjer prosjektet tett.

– Ny veg og bane i tunnel vil gje mange menneske ein tryggare kvardag og kortare reisetid, og bidra til føreseieleg transport på Vestlandet, legg konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR til.

Bane NOR og Statens vegvesen har god erfaring med å samarbeide og ser mange fordelar med ei felles utbygging. Felles organisering og utbygging gir stordriftsfordelar, samt reduserer kostnader og byggetid. I tillegg kan to sterke fagmiljø utveksle kompetanse.

Viktig avklaring for etterlengta prosjekt

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er svært etterlengta, og sterke lokale kreftar har jobba hardt for å få prosjektet opp på den politiske agendaen. No kjem resultatet.

Prosjektet er i desse dagar i gang med oppbemanning, og skal rekruttere mange kloke hovud til det største tunnelprosjektet i Noreg.

Investeringsavgjerd og uavhengig kvalitetssikring

Prosjektet skal i neste fase gjennom ei ekstern og uavhengig kvalitetssikring (KS2) før prosjektet får investeringsavgjerd. Først da kan ein gå ut i marknaden med dei store entreprisane. Prosjektet er prioritert i NTP 2022-33 med midlar frå 2024.

Endringar etter høyringa

Det er alternativ B2 som er det vedtekne alternativet for løysing gjennom Vaksdal. Det vil seie at ny E16 vil gå utanom sentrum,  oppe i Tolåsen. I tillegg er det er gjort nokre mindre endringar i reguleringsplanen etter høyringa.

Dei viktigaste endringane:

  • Fossmark sjødeponi og Boge sjødeponi går ut av planen.
  • Ny jernbane vil ikkje lenger gå ut i ei kort dagsone på Trengereid, men gå i samanhengande tunnel frå Arna til Vaksdal.

Reguleringsplanen er ein statleg reguleringsplan og det er ikkje moglegheit til å klage på vedtaket.

Vedtatte plandokumet finn du på sida Statleg reguleringsplan for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Statens vegvesen og Bane NOR bygger veg og bane sammen. Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen

Kontakter

Gunnar Søderholm

Prosjektleder planprosessen, Fellesprosjektet Arna-Stanghelle
Telefon:
952 59 709
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Vestland