Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Skanska ønsker velkommen til informasjonsmøte tirsdag 23.11 på Sollihøgda tursenter.

Statens vegvesen bygger ny E16 mellom Sandvika og Skaret. Utbyggingen av den siste delstrekningen, Bjørum-Skaret, pågår nå, og det er høyt aktivitetsnivå og mye anleggstrafikk over Sollihøgda.

Statens vegvesen og entreprenør Skanska inviterer til informasjonsmøte for alle som ønsker å lære mer om prosjektet.

– Vi vil informere om prosjektet, om arbeidet som pågår nå, og om arbeidet som vil pågå fremover, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen.

Inviterer til dialog

På informasjonsmøtet vil du møte prosjektleder May Bente Hiim Sindre og delprosjektleder Øyvind Storløkken fra Statens vegvesen, og Bjarte Næss, prosjektleder i Skanska.

Noen tema som vil bli belyst på informasjonsmøtet er:

  • støy i forbindelse med sprengningsarbeid
  • støv i forbindelse med transport av masser
  • trafikkavvikling
  • fremdriftsplan for videre arbeid – hva skjer når?

–  Vi setter av god tid til dialog, og håper at alle som har spørsmål de ønsker svar på kommer og tar en prat med oss. Møtet vil være spesielt aktuelt for de som er bosatt i nærheten av Sollihøgda, eller som har hytte i området. Hjertelig velkommen, avslutter May Bente Hiim Sindre.

Praktisk informasjon

Tid: tirsdag 23. november kl. 18-20

Sted: Sollihøgda tursenter (Kapellveien 6, 3538 Sollihøgda)

Møtelokalene har plassbegrensning på 50 personer, førstemann til mølla! 

Mer informasjon om prosjektet E16 Sandvika-Skaret

Foto av prosjektlederne. Foto.
I september ble den første salven for den nye Sollihøgdatunnelen fyrt av. Du møter Bjarte Næss fra Skanska og May Bente Hiim Sindre fra Vegvesenet på informasjonsmøtet neste uke. Foto: Kjell Wold
Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken