Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Gjennomslaget på nordgående løp i den 800 meter lange Bukkesteinshøgda-tunnelen i prosjektet E16 Bjørum–Skaret ble markert torsdag med kake og jubel.

Foto av prosjektledere
Glede ved røysa: prosjektleder May Bente Hiim Sindre flankert av tekniske byggeledere tunnel Geir Brevik og Lovisa König med brede smil for første tunnelgjennomslag på E16 Bjørum–Skaret. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

May Bente Hiim Sindre, prosjektleder i Statens vegvesen påpeker det gode samarbeidet med entreprenøren Skanska:

– Vi har et effektivt, tett og godt samarbeid. Vi feirer vårt første tunnelgjennomslag med stor glede!

prosjektleder takker Skanska - bilde
Prosjektleder i Statens vegvesen, May Bente Hiim Sindre takker produksjonsleder i Skanska, Henrik Kvikne, for innsatsen så langt og berømmet alle for godt samarbeid. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Drivingen av to nye tunneler pågår for fullt

Strekningen i prosjektet E16 Bjørum–Skaret er på 8,4 kilometer, hvor halvparten av strekningen vil gå i tunnelene Sollihøgdatunnelen (3,4 km.) og Bukkesteinshøgdatunnelen (800 m).

Tunneldrivingen av Bukkesteinshøgdatunnelen og Sollihøgdatunnelen (til sammen fire løp) pågår for fullt.

Hele gjengen i røysa - bilde
Glad gjeng fra Skanska og Statens vegvesen kan se at siste salve for gjennomslag gikk helt etter planen. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Noen nøkkeltall som oppsummerer drivingen av begge tunnelene hittil:

 • 1 290 sprengsalver
 • 365 000 meter boring
 • 4 450 løpemeter tunnel ferdig drevet.
 • 18 000 m3 sprøytebetong benyttet.
 • Hentet ut 400 000 fm3 (fast kubikkmeter) masse
 • 49 000 sikringsbolter montert.
 • 80 personer som jobber med ulike deler av tunneldrivingen (fagarbeidere, lærlinger, formenn, stikningsingeniører, funksjonærer).

I hele prosjektet er det om lag 2,6 millioner kubikkmeter bergmasse som skal sprenges ut og vel 400 000 kubikkmeter jordmasser som skal flyttes.

kake for å feire tunnelgjennomslag
Tunnelgjennomslag feires som seg hør og bør med marsipankake på riggen. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Nysgjerrig på tunneldriving? Les mer om hvordan vi driver tunnel i artikkelen Hvordan foregår tunneldriving.

350 tunnelsalver og 12 000 lass med stein

Den første tunnelsalven på Bukkesteinshøgdatunnelen ble skutt 1. november i 2021.

Tunnelens andre løp drives fra sør. Nå har altså tunneldriverne sett lyset på Brenna i andre enden av tunnelen. På det andre løpet gjenstår fremdeles cirka 30 meter før gjennomslag.

– Det er snakk om enorme dimensjoner, fra Bukkesteinshøgdatunnelen er det hentet ut cirka 110 000 fast kubikkmeter masse – noe som tilsvarer 12 000 lastebillass. Det har blitt fyrt av 350 tunnelsalver, gjennomsnittlig én tunnelsalve per døgn, sier Hiim Sindre. Hun tilføyer at massen fra tunneldrivingen gjenbrukes til fylling i veilinja, mesteparten av massen er fraktet til en veifylling på Skaret.

Fremdrift på driving Sollihøgdatunnelen

– For Sollihøgdatunnelen har vi nå passert 1 000 meter inndrift fra Skaret. Fra Avtjerna går det litt langsommere fordi vi jobber med en krevende bergart som krever omfattende sikring og vanntetting. Vi skal nå drive tunnel under Rustanbekken med strenge innlekkasjekrav og uten at det påføres skade på omgivelsene. Vi har cirka 550 meter inndrift hittil, og regner med gjennomslag om ca. ett års tid, avslutter Hiim Sindre.

Spent sjefsgjeng
Spente før siste salve på nordgående løp ved Bukkesteinshøgda, f.v. SHA-koordinator Jan Tore Kamp, prosjektleder May Bente Him Sindre og delprosjektleder Øyvind Storløkken. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Du kan følge med på status for tunneldrivingen i et interaktivt kart, mer informasjon i artikkelen Nå kan du følge med på status for tunneldrivingen.

Veien åpner i 2025

Prosjektet omfatter:

 • Sollihøgdatunnelen 3,4 km
 • Bukkesteinshøgdatunnelen 0,8 km
 • Store bergskjæringer: bl.a. 900 m lang bergskjæring, høyde ca. 30 m
 • 2 store kryss: Avtjerna og Skaret

Over 30 konstruksjoner, bl.a.:

 • 5 store bruer i linja for E16
 • 8 tunnelportaler
 • Ombygging lokalveg inkl. gang-/sykkelveg

Veien skal bygges som firefelts motorvei, dimensjonert for  hastighet 100–110 km/t. Prosjektet er i rute og den nye veien åpner i løpet av sommeren 2025.

Her kan du se film som viser hele nye E16 Bjørum–Skaret:

Video E16 Bjørum–Skaret

Denne filmen viser hvordan nye E16 Bjørum-Skaret blir. Video: Statens vegvesen/Vianova .
Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken