Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

En kartløsning viser fremdriften for tunneldrivingen på de fremtidige tunnelene Sollihøgdatunnelen og Bukkesteinshøgdatunnelen.

I kartløsningen er det lagt inn bokmerker for tunneldriving fra henholdsvis Skaret (fra nord), Avtjerna (fra sør) og Bjørum (fra sør). Denne kartløsningen vil oppdateres så du kan følge med på fremdriften av tunneldrivingen på de ulike tunnelløpene. 

Kartutsnitt. foto.
Kartutsnittet viser 2-løps tunnelen Sollihøgdatunnelen (fra Skaret).

Slik finner du kartet

Lenke til kartløsningen (Arcgis) 

Du finner også kartløsningen ved å scanne denne QR-koden

QR-kode. foto.
QR-kode - tunneldriving E16 Bjørum-Skaret Foto: Arcgis

Slik leser du kartet

  • Heltrukne streker(svart) viser omriss av tunnelrom som skal sprenges ut.
  • Streker mellom nordgående og sørgående tunnelløp viser framtidig rømningsvei mellom løpene.
  • Øvrige utvidelser av tunnelløp viser hvor tekniske bygg, nødkiosker og andre installasjoner skal plasseres.
  • Tunnelløp med oransje bakgrunn viser tunnelrom som pr. dags dato er utsprengt.
  • Linje utenfor tunnelene illustrerer framtidig veitrase videre og mellom tunnelene.
  • Tallene 7100, 7200 og 7300 viser til profilnr. for hver 100 m. i tunnel. 

Les også artiklene: 

Høy takhøyde på folkemøtet på Sollihøgda

Smellvakker første salve på Sollihøgdatunnelen

Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo