Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Lav takhøyde på Sollihøgda tursenter til tross; det var stor takhøyde på tirsdagens folkemøte for naboer og berørte til veiprosjektet E16 Bjørum-Skaret.

Anleggsarbeidet har vært i full sving siden april, tirsdag kveld inviterte Statens vegvesen og Skanska naboene til informasjonsmøte på Sollihøgda tursenter. Om lag 40 engasjerte deltakere møtte opp til folkemøtet som var delvis informasjonsmøte, og delvis dialogmøte. Møtet som skulle vare i to timer varte i nesten tre og en halv time fordi naboene hadde mange innspill og spørsmål til prosjektlederne.

- Hyggelig å møte naboene!

- Vi er glade for at såpass mange satte av kvelden til å være sammen med oss, og at så mange bidro med spørsmål, kommentarer og innspill. Dette var både interessant og hyggelig- innspillene tar vi med oss videre, og vi ser at det er behov for å arrangere flere møter med lokalbefolkningen igjen snart, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen.

Naboene delte positive erfaringer med trafikkavviklingen og fikk også utløp for frustrasjon knyttet til anleggstrafikken, eksempelvis støy og støv. De hadde også spørsmål om hvordan Vegvesenet og Skanska ivaretar det lokale naturmangfoldet i vassdrag og skog.

- Vi hadde med oss et stort kart som viser hele anleggsstrekningen, det var et fint utgangspunkt for dialog, hvor naboene kunne peke ut spesifikke områder på strekningen de hadde spørsmål om, forteller Hiim Sindre.

Informasjon om status og videre fremdrift i prosjektet

Delprosjektleder Øyvind Storløkken fra Statens vegvesen, og Bjarte Næss, prosjektleder i Skanska holdt informative presentasjoner om henholdsvis de planlagte konstruksjonene på strekningen og om anleggsarbeidet som pågår nå.

- Dere har jo fått cirka 200 nye innbyggere i kommunen deres, Skanska har flere riggområder som dere har sett, og ikke minst bor det til enhver tid nesten 200 anleggsarbeidere i «landsbyen» ved Skaret som har fått adressen Høgåsveien 2 hvor vi har kontorer, kantine, parkering og overnatting for våre ansatte, fortalte Bjarte Næss, prosjektleder i Skanska.

- Vi har allerede vært i dialog med mange av dere, men vi har savnet å treffe enda flere naboer, så jeg er glad for at såpass mange møtte opp her i kveld, sa Næss.

Sprengning av de nye tunnelene er godt i gang 

Lars Erik Skjolden, sprengningsansvarlig for tunnelene i prosjektet forklarte hvordan sprengningen av tunnelene foregår, og fikk besvare mange detaljspørsmål om hvordan det utføres rent teknisk.

- Det varierer litt hvor mange salver vi fyrer av, men gjennomsnittlig kan vi si at vi fyrer av 1-2 salver per løp per dag og fremdriften avhenger av hva vi «oppdager» etter hver salve. Dette pågår fra mandag kl. 06 til lørdag kl. 16. Vi sprenger til sammen gjennomsnittlig 20-25 meter per uke. En stor del av jobben består av sikring av fjellet etter hvert som vi beveger oss innover i fjellet, forklarte Skjolden. Han viste frem dronebilder av anleggsriggene og forklarte hva de ulike bygningene brukes til.

Naboene har allerede fått merke at sprengningen av tunnelene Sollihøgdatunnelen og Bukkesteinshøgdatunnelen er i gang – og det brøt ut høylytt latter i salen da en av naboene lurte på om det svære smellet fredag 9.november (da tunnelprofilen på Avtjerna-siden av Sollihøgdatunnelen ble sprengt) var et påskudd for å reklamere for SMS-varslingstjenesten om planlagte sprengninger.

gruppefoto. foto.
- Takk for alle gode innspill, vi tar dem med oss i det videre arbeidet, sa Bjarte Næss (Skanska), May Bente Hiim Sindre (Statens vegvesen), Øyvind Storløkken (Statens vegvesen) og Lars Erik Skjolden (Skanska). Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen

Planlagt veiåpning sommeren 2025

Hele delstrekningen Bjørum-Skaret skal etter planen være ferdig bygget og den nye veien skal åpnes for trafikk sommeren 2025.

- Vi har full forståelse for at mange av dere opplever anleggsarbeidet som forstyrrende i hverdagen, men på sikt vil det bli veldig rolig for dere på Sollihøgda, dagens E16 vil endres til fylkesvei og det vil bli veldig rolig rundt husveggene deres når den nye veien åpner om noen år.  Vi takker for forståelsen så langt, og oppfordrer alle som har negative erfaringer til å ta kontakt med oss, avsluttet Hiim Sindre og Næss.

Ønsker du å motta SMS i forkant av planlagte sprengninger? Meld deg på tjenesten nabovarsling

Les også: 

Aktuelt for fylke(r): Viken