Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tunneldrivingen av de to nye tunnelene Sollihøgdatunnelen og Bukkesteinshøgdatunnelen er godt i gang.

På Bukkesteinshøgdatunnelen har vi kommet halvveis. 

Vi oppdaterer det interaktive kartet for status for tunneldrivingen hver måned.

Mer informasjon om kartløsningen finner du i artikkelen Nå kan du følge med på status for tunneldrivingen 

Status - Bukkesteinshøgdatunnelen (723 meter)

Tunneldriving foregår i begge løp fra sør (Bjørum). Det har vært omfattende sikring i starten med varierende fjellforhold. Nå har vi kommet inn 407 m i nordgående løp og 310 m i sørgående løp. Det betyr at vi er halvveis  med tunneldriving her. Totallengden er 723 m. På de siste 5 ukene har det vært inndrift begge løp på 22 meter pr. uke.  Forventet gjennomslag er desember 2022.

Status Sollihøgdatunnelen (3300 meter) 

Fra Avtjerna:

Tunneldriving foregår i begge løp. Nå har vi kommet inn 309 meter i nordgående løp og 361 meter i sørgående løp. Det har vært krevende geologiske forhold hele veien. Fjellet består av rombeporfyr som er en lavabergart. Lavastrømmene som kom for 300 millioner år siden gjør det krevende.

Mellom disse lavastrømmene som kom i løpet av 14 millioner år er det vannførende lag som består av askelag og sedimenter. Et slikt lag har fulgt oss i tunnelen hele veien. Det er derfor behov for mye injeksjon og sikring av tunnel som tar lang tid. Det blir kun 10 meter inndrift per uke ved slike forhold.

Fra Skaret:

Tunneldriving foregår i begge løp. Nå har vi kommet inn 596 meter i nordgående løp og 599 meter i sørgående løp. God framdrift i starten, men nå har det vært krevende geologiske forhold de siste 3 månedene. Dette skyldes svake og mektige soner mellom lavastrømmene. Det kan være store hulrom og porøse/oppsprukne lag. Det er vannførende lag i dårlig berg som må tettes og sikres før videre inndrift. Dette for å unngå innlekkasjer som kan påvirke grunnvannstand og for å sørge for at det ikke raser ut mer stein enn nødvendig for framtidig tunnel. Det er god bergoverdekning(70-80m) i tunnel og lite forstyrrelser for de som bor i området ved Sollihøgda. Ingen direkte berørte i bebyggelse i området for tunneldriving.

Vi har god kontroll på dette, men fremdriften er kun noen meter per uke (3-12 m. pr.uke) slik situasjonen er nå. Det er tett oppfølging hos både Statens vegvesen og Skanska for å sikre best mulig inndrift og sikring i tunnel.

Totallengden på tunnelen er 3.300 m. Det vil si at vi nærmer oss 30 % med tunneldriving her.

Er du nysgjerrig på hvordan tunneldriving foregår? Mer informasjon finner du i artikkelen Hvordan foregår tunneldriving? Lynkurs i tunneldriving

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken