Bjørum sag bru over Isielva ble sprengt ned i går - nå setter vi i gang med å bygge ny bru!

Vi ble ferdige med byggingen av den nordgående brua i vår, og nå er den tatt i bruk for både nordgående og sørgående trafikk på E16.

Nå som vi har fjernet den gamle brua ved Bjørum sag er vi klare til å sette i gang arbeidet med å bygge den nye brua for sørgående trafikk, sier May Bente Hiim Sindre, prosjektleder for E16 Bjørum-Skaret.

Sprenging av Bjørum sag bru

Bjørum sag bru ble sprengt bort onsdag 9. august. Video: Statens vegvesen .

Enorme dimensjoner

Nye Isielva bruer vil bestå av to parallelle bruer på henholdsvis 228 (nordgående) og 241 meter (sørgående) lengde (inkludert landkarene). Begge bruene vil til sammen bestå av 22.000 tonn betong, stål og asfalt.

Les også artikkelen Mange jern i ilden på Isielva bruer

Når Isielva bru sørgående løp er ferdigstilt, vil trafikken på E16 over Isielva flyttes fra nordgående løp til sørgående løp etter planen i november/desember 2024.

Dette må vi gjøre for å kunne ferdigstille Isielva bru nordgående løp helt, forklarer Hiim Sindre.

Dette arbeidet vil blant annet bestå av å erstatte midlertidig rekkverk med permanent rekkverk, legge siste lag med asfalt og påføre endelig veioppmerking på brua. Trafikken på E16 over Isielva vil gå på sørgående løp helt fram til hele veisystemet åpnes for trafikk i 2025. Da vil nordgående og sørgående trafikk på E16 fordele seg på begge bruene.

Vi bygger ny E16 samtidig som trafikken skal gå som normalt, det krever mye koordinering og god dialog med trafikantene. Prosjektet er i rute, vi takker så mye for tålmodigheten mens vi bygger ny og bedre vei over Sollihøgda, avslutter Hiim Sindre.

Samferdselsministeren på anleggsbesøk 

ministerbesøk på anlegget
Fra venstre: Øyvind Storløkken (delprosjektleder, Statens vegvesen), Thilde Marie Børsum ordførerkandidat, Ap, Bærum kommune), Jon-Ivar Nygård (Samferdselsminister), May Bente Hiim Sindre (prosjktleder, Statens vegvesen) og Reidar Kleppe (varaordførerkandidat, Ap, Bærum kommune). (Foto: Statens vegvesen)

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var med på befaring på hele prosjektstrekningen i går, og stoppet innom for å se restene av Bjørum sag bru. 

Les også: 

Feiret siste støp og nye konstruksjoner med burgerfest på brua 

Drammensvogna - 50 år og like sprek

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken