Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vil invitere to norske og ett spansk firma til å delta i forhandlinger og gi tilbud på prosjektering og bygging av Fornebukrysset- Strand.

Kontrakten på prosjektering og bygging av Fornebukrysset-Strand er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta, etappe 1 av Vestkorridoren.  I alt seks leverandører meldte interesse for å bli prekvalifisert for konkurransen innen fristen 9. mai i år. Statens vegvesen har nå valgt ut tre kvalifiserte leverandører som vil bli inviter til å gi tilbud og delta i forhandlinger om prosjektet.  De tre leverandørene er:

  1. Skanska Norge AS
  2. AF Gruppen Norge AS
  3. Obrascón Huarte Lain S.A (Spansk)

Arbeidet har en antatt kostnad på mellom 3,0 og 3,6 milliard kroner og omfatter blant annet 2,3 kilometer ny E18 med 2x3 felt og vekslingsfelter mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune. 660 meter av den framtidige Høviktunnelen inngår i entreprisen. Det gjør også ny vegforbindelse til Fornebu (Vestre Lenke), ny hovedsykkelveg mellom Fornebukrysset og Strand samt endringer av tilstøtende lokalvegsystem med gang- og sykkelveger. Det er beregnet at byggearbeidene kan starte sommeren/høsten 2023, og at E18-delen av prosjektet åpner for trafikk i 2028. Hele prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta skal stå ferdig i 2030.

Les mer om konkurransen og entreprisen

Illustrasjon Fornebukrysset–Strand
Nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (ca midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Illustrasjon: ViaNova