Video om fergefri kryssing av Romsdalsfjorden:

E39 Åelsund-Molde

Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden er det første viktige steget i utbyggingen av E39 mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde. En undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes til Otrøya og hengebru fra Nautneset på Otrøya til Julbøen vil avløse to ferjesamband og knytte regionen tettere sammen. Video: Rambøll.

Vik–Julbøen (Romsdalsfjordkryssingen)