Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

30 personer fulgte informasjonsmøtet om oppstart av reguleringsplan for strekningen Julbøen-Molde. Noen fra salen, andre via Teams.

Sammen med Molde kommune skal Statens vegvesen nå lage reguleringsplan for ny E39 fra Julbøen til Molde. Fremdriftsplanen er ambisiøs, med mål om politisk behandling før sommeren 2022.

-For strekningen Julbøen- Molde vil trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø være i fokus for planarbeidet, sier planleggingsleder Magnhild Rømyhr.

Områdte på Fuglset er også med i planarbeidet, for å sikre en god overgang fra ny E39 og til dagens E39. Bolsønes-Kviltorp var tidligere en del av Bypakke Molde.

Bilde fra møterom
Både fysisk og digitalt oppmøte på informasjonsmøtet om E39 Julbøen-Molde Foto: Marit Krekvik

Spørsmålsrunde og åpen kontordag

I møtet ble det gitt en orientering om planprosessen, før status for planarbeidet på E39 Julbøen-Molde og på Fugelset/Bolsønes ble presentert. Hvordan Statens vegvesen jobber med grunnerverv var også tema.

Du kan laste ned presentasjonen fra møtet nederst i denne saken. 

Etter innleggene var det satt av god tid til en spørsmålsrunde. Mange var interesserte i hvordan den nye vegen ville påvirke nettopp deres lokalmiljø og eiendommer.

I spørsmålsrunden kom det også opp spørsmål rundt E39 videre østover fra Bolsønes. E39 Bolsønes-Årø ikke er prioritert i Nasjonal transportplan 2022-2033, og Statens vegvesen vil ut fra dette ikke gå videre med planlegging av ny E39 på denne strekningen nå.

I forbindelse med informasjonsmøtet ble det også arrangert åpen kontordag, hvor naboer og andre interesserte kunne komme innom for nærmere drøfting av planene.

Kontaktpersoner

Spørsmål om planarbeidet E39 Julbøen- Molde kan rettes til:

  • Statens vegvesen v/ Planleggingsleder Magnhild Rømyhr, e-post: , mobil 90 07 69 24
  • Statens vegvesen v/ Planleggingsleder Bernt Arne Helberg, e-post: , mobil: 91 00 70 65
  • Molde kommune v/ Rådgiver Hogne Frydenlund, e-post: , mobil 48 27 96 77

Spørsmål om prosjektet E39 Ålesund- Molde kan rettes til:

  • Prosjektleder Harald Inge Johnsen, epost: , mobil: 91 51 28 85
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Molde