Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 14. februar arrangerte Statens vegvesen og Molde kommune digitalt informasjonsmøte om byggingen av ny E39 mellom Julbøen og Molde.

Målet med møtet var å gi naboer, grunneiere og andre interessenter et bedre grunnlag for å kunne komme med innspill til reguleringsplanen som nå er ute på høring.

I møtet ble det gitt en overordnet orientering om prosjektet E39 Ålesund – Molde, før reguleringsplanen som nå er ute på høring ble gjennomgått. Vegplanlegger viste veglinjen i 3D. Presentasjonene ble avsluttet med en orientering om grunnerverv.

Presentasjon E39 Ålesund-Molde
Presentasjon av reguleringsplanen
Presentasjon grunnerverv

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal