Mandag 14. februar arrangerte Statens vegvesen og Molde kommune digitalt informasjonsmøte om byggingen av ny E39 mellom Julbøen og Molde.

Målet med møtet var å gi naboer, grunneiere og andre interessenter et bedre grunnlag for å kunne komme med innspill til reguleringsplanen som nå er ute på høring.

I møtet ble det gitt en overordnet orientering om prosjektet E39 Ålesund – Molde, før reguleringsplanen som nå er ute på høring ble gjennomgått. Vegplanlegger viste veglinjen i 3D. Presentasjonene ble avsluttet med en orientering om grunnerverv.

Presentasjon E39 Ålesund-Molde
Presentasjon av reguleringsplanen
Presentasjon grunnerverv

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal