Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Molde kommune besluttet 30. mars 2022 å legge forslag til detaljregulering E39 Bolsønes ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er blant annet å sikre tilkobling av ny E39 fra Julbøen til dagens E39 på Bolsønes.

Høringsfristen er satt til 15. mai  2022.

Detaljreguleringen omfatter dagsonen fra dagens lyskryss ved Fuglset og frem til tunnelmunningen (Kringstadstunnelen) som inngår i reguleringsplannr 202114, E39 Julbøen – Molde. Denne planen ble lagt ut til offentlig ettersyn tidligere i år, med høringsfrist 15. mars. Terrenget over selve tunnelen og over konstruksjonen for tunnelinnslaget inngår i planforslaget E39 Bolsønes.

Planforslaget legger til rette for  blandt annet:

  •  Firearmet rundkjøring på Fannestrandvegen.
  • Trasé for E39 fra rundkjøringa og frem til munningen av Kringstadtunellen.
  • Forlengelse av Verftsgata til et nytt kryss ved Tøndergård.
  • Gang-og sykkelveg langs Fannetrandvegen, under rundkjøringa, og over tunnellportalen.
Figuren viser regulert forslag til planlagt veianlegg.

Innspill og merknader  til planforslaget sendes til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer 
  • eller på epost: firmapost@vegvesen.no

Forsendelsen merkes med «Detaljregulering E39 Bolsønes.» 

Inviterer til informasjonsmøte

Statens vegvesen og Molde kommune vil onsdag  27. april, kl. 18:00 -19:30, arrangere informasjonsmøte i kommunestyresalen, Molde rådhus. Det vil også være anledning til å følge møtet via Molde kommune sin kommune-tv.

Kontaktpersoner i Statens vegvesen

Bernt Arne Helberg
Planleggingsleder
E-post: bernt.arne.helberg@vegvesen.no
Tlf: 910 07 065

Harald Inge Johnsen
Prosjektleder
E- post: harald.johnsen@vegvesen.no
Tlf: 915 12 885

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal