Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Betna og Hestnes i Heim kommune.

Entreprenørselskapet var en av tre leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var Bertelsen & Garpestad AS som hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

- Jeg er fornøyd med konkurransen. Vi har hatt tre kompetente leverandørgrupperinger som alle var innenfor styringsrammen vår i sine endelige tilbud, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal.

Bertelsen & Garpestad er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en konkurransesum på ca. 668 mill. kroner eks. mva. Tilbudssummen på ca. 798 mill.kr eks. mva. ligger innenfor Statens vegvesens styringsramme for prosjektet.

Har Veidekke og Sweco med på laget

Oppdraget skal gjennomføres som totalentreprise, og Bertelsen & Garpestad har med seg Veidekke Entreprenør AS som underentreprenør på konstruksjon og Sweco Norge AS som ansvarlig prosjekterende.

Scoret bra på merverdivurderingen

I tillegg til pris ble det også gjort en merverdivurdering. Disse elementene ble vurdert og verdsatt:

  • Tilbydernes plan for gjennomføring av oppdraget
  • Organisering og tilbudt nøkkelpersonell
  • Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
  • Anleggets kvalitet

Merverdien ble trukket fra tilbudssummen, og ga konkurransesummen som var avgjørende for tildelingen av oppdraget.

Tilbyderne hadde etter kontrollregning og noen korrigeringer følgende tilbuds- og konkurransesummer (alle summer eks. mva.):

Rangering

Entreprenør

Tilbudssum

Konkurransesum

1

Bertelsen & Garpestad AS

797 964 692,-

668 139 692,-

2

Arbeidsfellesskapet Syltern Metrostav

789 128 240,-

686 503 240,-

3

Hæhre Entreprenør AS

774 520 914,-

710 620 914,-

Klagefristen for tilbyderne er 22.oktober. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad etter at denne fristen har gått ut.

Om prosjektet

E39 Betna-Hestnes er en del av strekningen E39 Betna – Stormyra. Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av 12,8 kilometer ny to-feltsveg mellom Betna og Hestnes i Heim kommune. Vegen vil få en strekning på cirka ni kilometer med fartsgrense 90 km/t. I tillegg til vegbyggingen består anlegget av 12 konstruksjoner med lengde fra elleve til 136 meter. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der prosjekteringen inngår i leveransen.

Bertelsen & Garpestad er valgt som entreprenør for strekningen Betna - Hestnes.
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag