Utbyggingsstrekningen går fra Gartnerløkka til Kolsdalen.

 

Presentasjonsvideo for vegprosjekt E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand kommune. Filmen er oppdatert i desember 2022. Løsninger som vises i animasjonen kan avvike fra det endelige resultatet. Video: Statens vegvesen.

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen