Utbyggingsstrekningen går fra Gartnerløkka til Kolsdalen (like vest for CircleK stasjonene på Vesterveien). 

Presentasjonsvideo for vegprosjekt E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Kristiansand kommune. Video: Statens vegvesen.

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen