Vi får en ny veistrekning der framkommelighet og avvikling av trafikken blir bedre for alle trafikantgrupper.

Det blir mindre kø og økt trafikksikkerhet. Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen er mye mer enn bare en bedre kjørevei for biltrafikken til og gjennom byen.

 • Ny E18 / E39 med stor andel konstruksjoner.
 • Nytt kryss Gartnerløkka med rv. 9 og Vestre Strandgate.
 • Nytt kryss Arkivet med ny vei til ferjehavn og Havnegate.
 • Ny Havnegate ned til terminalbygget.
 • Utvidet areal for ferjeoppstillingsplasser (iht. havnas reguleringsplan).
 • Tre nye jernbanespor for gods fra ferje til tog.
 • Opprettholde spor til containerhavn (det nordre av de tre til ferjehavna).
 • Nytt spor til Kolsdalen (Glencore) i omlagt jernbanetunnel (fjelltunnel).
 • Store omlegginger og nyanlegg for sanering av annen infrastruktur (vann, spillvann, overvann, fjernvarme, regional strømkabler , lokale strømkabler, kommunikasjon (fiber), signal/styring for jernbane, m.m.
 • Ny adkomst til Glencore industri.
 • Funksjonelt, godt og sikkert veisystem for alle trafikanter.
 • Legger til rette for stor økning av kollektivtrafikk.
 • Sykkelekspressvei med bedre forhold for gang- og sykkel.
 • Tilnærmet sykkelekspressvei-standard langs Havnegata.
 • Tilpasset reguleringsplan for ny Jernbanestasjon.
 • Tilpasset byutvikling.
 • Byggemåte som begrenser omfang av arealbruk.
 • Gir en estetisk forbedring og bedre totalopplevelse.
 • Dagens E39 Vesterbrua (høybru) skal rives.
 • Innløsning og rivning av Vesterveien 3 (BaneNOR) og Vesterveien 15 (KMV).
 • Gode faseplaner for gang- og sykkeltrafikken i anleggsperioden.
 • Mål om å prioritere kollektivtrafikk i anleggsfasen.
 • Faseplaner med trafikkomlegginger for å ivareta ca. 40.000 kjøretøy pr. døgn på E18/E39 gjennom anleggsområdet,trafikk til sentrum, rv. 9 og ferjeterminalen.

Standard

Løsningen er regulert med utgangspunkt i at E18/E39 i framtiden går i Ytre Ringvei

Gartnerløkka–Kolsdalen som hovedvei i by med smalere felt og 60 km/t

Gartnerløkka–Kolsdalen tilrettelegger for andre prosjekt i byen:

 • gjennomgående sykkelekspressvei
 • prioritering av buss i byen
 • ny havnegate
 • nye spor til ferjehavna
 • ny byutvikling i vestre del av Kvadraturen

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen