Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Vi får en ny veistrekning der framkommelighet og avvikling av trafikken blir bedre for alle trafikantgrupper.

Det blir mindre kø og økt trafikksikkerhet. Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen er mye mer enn bare en bedre kjørevei for biltrafikken til og gjennom byen.

 • Ny E18 / E39 med stor andel konstruksjoner
 • Nytt kryss Gartnerløkka med rv. 9 og Vestre Strandgate
 • Nytt kryss Arkivet med ny vei til ferjehavn og Havnegate
 • Ny Havnegate ned til terminalbygget
 • Utvidet areal for ferjeoppstillingsplasser (iht. havnas reguleringsplan)
 • To nye jernbanespor for gods fra ferje til tog
 • Opprettholde spor til containerhavn
 • Nytt spor til Kolsdalen (Glencore) i omlagt jernbanetunnel (fjelltunnel)
 • Store omlegginger og nyanlegg for sanering av annen infrastruktur (vann, spillvann, overvann, fjernvarme, regional strømkabler , lokale strømkabler, kommunikasjon (fiber), signal/styring for jernbane, m.m.
 • Ny adkomst til Glencore industri
 • Funksjonelt, godt og sikkert veisystem for alle trafikanter
 • Legger til rette for stor økning av kollektivtrafikk
 • Sykkelekspressvei med bedre forhold for gang- og sykkel
 • Tilnærmet sykkelekspressvei-standard langs Havnegata
 • Tilpasset reguleringsplan for ny Jernbanestasjon
 • Tilpasset byutvikling
 • Byggemåte som begrenser omfang av arealbruk
 • Gir en estetisk forbedring og bedre totalopplevelse
 • Dagens E39 Vesterbrua (høybru) skal rives
 • Innløsning og rivning av Vesterveien 3 (BaneNOR) og Vesterveien 15 (KMV)
 • Gode faseplaner for gang- og sykkeltrafikken i anleggsperioden
 • Mål om å prioritere kollektivtrafikk i anleggsfasen
 • Faseplaner med trafikkomlegginger for å ivareta ca. 40.000 kjøretøy pr. døgn på E18/E39 gjennom anleggsområdet,trafikk til sentrum, rv. 9 og ferjeterminalen

Standard

Løsningen er regulert med utgangspunkt i at E18/E39 i framtiden går i Ytre Ringvei

Gartnerløkka–Kolsdalen som hovedvei i by med smalere felt og 60 km/t

Gartnerløkka–Kolsdalen tilrettelegger for andre prosjekt i byen:

 • gjennomgående sykkelekspressvei
 • prioritering av buss i byen
 • ny havnegate
 • nye spor til ferjehavna
 • ny byutvikling i vestre del av Kvadraturen

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen