3D- illustrasjoner til prosjektet E39 Gartnerløkka–Kolsdalen (iht. endret reguleringsplan 2022).

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen