Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Grunnet transport av en 400 tonn tung transformator fra Kristiansand havn til Støleheia må Statnett bygge en midlertidig veg nederst i Møllevannsveien.

Den midlertidige vegen skal bygges der parkeringen til Samsen ligger i dag. Det er Repstad Anlegg AS som er utførende entreprenør i Entreprise 3 i Gartnerløkka-Kolsdalen prosjektet som skal utføre arbeidet for Statnett. Det er transformatorens størrelse og vekt som gjør at andre veger ikke er aktuelle å bruke til denne transporten.

Byggeperiode

Arbeidene med å bygge og rive den midlertidige vegen vil foregå over en periode på 3 til 4 uker, med start i uke 9.

Liten innvirkning på trafikk i området

Arbeidet vil i svært liten grad påvirke trafikken i området. Avkjørsel inn til Samsen opprettholdes, men det vil forsvinne 5-6 parkeringsplasser fra arealet til Samsen. Gang- og sykkelveg opprettholdes.

Transporten vil skje nattestid og ta om lag to timer. I denne perioden vil gående og syklende håndteres av trafikkdirigenter.  

Spørsmål om selve transporten kan rettes til Statnett.

samsen
Her skal den midlertidige vegen bygges, ut over en del av parkeringsplassen til Samsen. Foto: Samir Kolukcija/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder