Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Mye av arbeidene er sluttført etter planen i februar. Her kan du lese om det, samt hvilke arbeider som er planlagt utført i mars.

Generelt om arbeidene

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Formell overtagelse av anlegget ble gjort i slutten av februar. Det gjenstår noen mindre restarbeider, for eksempel skal det bygges fortau i Havnebakken, dette kommer når det blir varmere i været og asfaltering enklere lar seg utføre.  

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Arbeidene inne på terminalområdet er nå godt over halvveis. I alt har vi delt terminalarbeidene inn i 9 faser. Så langt er vi ferdige med fasene 3, 4, 6, 7, 8 og 9. Fasene 1, 2 og 5 gjenstår.

Arbeidene i Møllevannsveien er også godt i gang. Vi har boret hull for fiber og høyspent, og i løpet av mars borer vi hull for fjernvarme. Hullet for fjernvarme skal ha diameter på 1 meter.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Denne entreprisen er nå ferdigstilt.

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

Denne entreprisen er nå ferdigstilt.

Entreprise 7 - Møllevannsbekken

Monteringen av betongelementer nærmer seg slutten. Legging av membran, tilbakefylling av jordmasser over kulvert og legging av steiner (plastring) ved utløpet skal utføres i mars.

Trafikkomlegginger

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Ingen trafikkomlegginger i mars.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Det vil i løpet av mars bli bygget en midlertidig veg for Statnetts trafotransport til Støleheia. Dette vil periodevis gi noen begrensninger i forbindelse med bilparkering for de som skal besøke Samsen kulturhus. Man må også påregne periodevis manuell dirigering av gående og syklende forbi dette området. Det er Statnett som er byggherre for arbeidene.

Entreprise 7 - Møllevannsbekken

Ingen trafikkomlegginger i mars.

Støyende arbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Ingen støyende arbeider i mars.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen støyende arbeider i mars.

Entreprise 7 - Møllevannsbekken

Ingen støyende arbeider i mars.

Nattarbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Ingen nattarbeider i mars.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Trafotransporten i Møllevannsveien vil utføres på natt. Dato for transport er foreløpig ikke bestemt.

Entreprise 7 - Møllevannsbekken

Ingen nattarbeider i mars.

havneområdet kristiansand
Entreprise 3-arbeidene sett fra lufta; nederst til høyre ved Arkivet/Samsen og øvre høyre hjørnet ser man gravearbeidene i havneområdet. Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder