Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har utarbeidd forslag til detaljreguleringsplan på strekninga.

3D-bilde av ny tunnel på Bruland.
Slik vil de bli sjåande ut på Bruland når ny tunnel står ferdig. Foto: Multiconsult

Planen omfattar og del av fv. 57 og del av eksisterande E39 sør for Storehaugen. Reguleringsplanen låg hausten -22 ute til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Utdaterte dokument er no fjerna frå sida her, og dei nye dokumenta etter høyringsrunde og planvedtak februar 2023  finn du her.