Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har utarbeidd forslag til detaljreguleringsplan på strekninga, dokumenta finn du her!

3D-bilde av ny tunnel på Bruland.
Slik vil de bli sjåande ut på Bruland når ny tunnel står ferdig. Foto: Multiconsult

Planen omfattar og del av fv. 57 og del av eksisterande E39 sør for Storehaugen. Reguleringsplanen ligg ute til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. Planforslaget er tilgjengeleg mellom anna på sida her.

Informasjonsmøte og kontordag

Informasjonsmøte måndag 28.11 kl. 18–20 i Førdehuset                                                            Kontordag tysdag 29.11 på Røde Kors-bygget (Langebruvegen 28), for samtalar med grunneigarar og andre

Vi ber om merknader til planen innan 30. desember 2022.

Plandokumenta til nedlasting

Fagrapportar

Tekniske teikningar

Du kan sende inn merknad på ein av desse måtane

  • post: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER.
  • e-post til: firmapost@vegvesen.no.
  • via nettside: Digital innbyggardialog

Merk brev og e-post med E39 Storehaugen – Førde.
Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med: Magna Vangsnes på e-post: magna.vangsnes@vegvesen.no eller tlf. 57 65 58 53 / 95 19 19 63