Reguleringsplan vedteken

— Reguleringsplanen for E39 Storehaugen-Førde vart vedteken i Sunnfjord kommunestyre 16. februar 2023.

Heldt ope møte om planane

— Presentasjonar frå ope møte om planoppstart på E39 Storehaugen-Førde finn du her.

Varslar oppstart av planarbeid

— Statens vegvesen utarbeider detaljreguleringsplan for ny E39 på strekninga Storehaugen – Førde i Sunnfjord kommune. Frist for å gje innspel er 1. april.

Biologidag på Skilbrei

— Elevar frå Hafstad vgs fekk vere med på biologisk kartlegging i Storelva på Skilbrei.

Treng du stein?

— Har du bruk for mykje stein i området rundt Førde, er det berre å ta kontakt med Statens vegvesen.