Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Med ny teknologi kan jobben gjøres i Norge, og gi store kostnadsbesparelser.

To prosjektgrupper har siden november 2018 jobbet med hvordan Bjørnafjorden best kan krysses med flytebru.

– Begge gruppene har anbefalt en buet flytebru, sier sjefingeniør i Statens vegvesen, Øyvind Kongsvik Nedrebø, som har ledet arbeidet.

Flytebrua blir over fem kilometer lang, og skal krysse den 550 meter dype Bjørnafjorden mellom Tysnes i sør og Os i nord.

Statens vegvesen har utredet flytebru over Bjørnafjorden siden 2014. Hovedalternativene var en buet bru som kun var festet i enden på hver side av fjorden, og en rett bru som i tillegg hadde forankringsliner festet til sjøbunnen.

Les mer om to alternativene her.

Internasjonal oppmerksomhet

 Konklusjonen var at flere alternativer måtte vurderes. Fire varianter har blitt utredet av de to prosjektgruppene, AMC og OON (se faktaboks). De viktigste kriteriene for arbeidet har vært konstruksjonssikkerhet, funksjonalitet, kostnader og estetikk.

– Prosjektet med flytebru over Bjørnafjorden er grensesprengende, og har vekket stor oppsikt i utlandet. Dette har ført til at prosjekter som en tidligere ikke trodde var gjennomførbare, nå utredes, sier prosjektleder Svein Erik Jakobsen hos AMC.

Kan produseres i Norge

– Dette er et prosjekt som krever tverrfaglig og innovativ jobbing. Bruprosjektet blir lagt merke til i fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, sier Kolbjørn Høyland, prosjektleder i OON.

Arbeidet som nå er blitt gjort viser at ny teknologi kan ha stort potensial for kostnadsbesparelser. I tillegg kan produksjonen gjøres i Norge. Det vanlige er at mye av stålarbeidet i en så stor konstruksjon foregår i utlandet. 

Tre fagmiljø – samme konklusjon

– Etter å ha fullført oppdragene anbefaler begge rådgivergruppene den samme varianten av flytebru. Dette er en krum bru fastholdt på hver side av fjorden, som er utrustet med forankringspunkter til sjøbunnen. Forankringsliner gir betydelige fordeler. De to gruppene har forslått litt ulike løsninger for forankringssystemene og plassering av disse. Dette vil bli vurdert nærmere i neste fase, sier Nedrebø.

Det Norske Veritas sier seg enig i anbefalingene fra AMC og OON.

- Med en slik entydig anbefaling fra sterke fagmiljøer, har Statens vegvesen grunnlag for å kunne fremlegge et mer presist kostnadsestimat for bru over Bjørnafjorden enn tidligere. Vegvesenet vil komme tilbake til det i slutten av oktober, sier Nedrebø.

 

Kontaktpersoner:

Øyvind Kongsvik Nedrebø

Sjefingeniør Statens vegvesen

Tlf: 99 69 25 67

 

Kolbjørn Høyland

Prosjektleder OON

Tlf: 91 61 72 73

 

Svein Jakobsen

Prosjektleder AMC

Tlf: 41 46 58 63

 

 

 

 

 

Bjørnafjorden AMC
Sånn kan flyebrua i Bjørnafjorden bli seende ut. Foto: AMC
Aktuelt for fylke(r): Vestland, Rogaland