Reguleringsplanen blei vedtatt i Bergen kommune 30.10.2013

Utsleppsløyve frå Fylkesmannen er gitt 28.04.2015

Reguleringsplanar og løyve