Reguleringsplanen blei vedtatt i Bergen kommune 30.10.2013

Utsleppsløyvet frå Fylkesmannen er gitt 21.08.2014