Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Aktuelle reguleringsplanar og utsleppsløyve for vegprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal, inkludert planar for massedeponi og godkjenning av desse.

E39 Svegatjørn–Rådal