Aktuelle reguleringsplanar og utsleppsløyve for vegprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal, inkludert planar for massedeponi og godkjenning av desse.

E39 Svegatjørn–Rådal