Utbygginga startar ved Svegatjørn i Os og fortset til Rådalen i Bergen.

Prosjektet omfattar også ny fylkesveg frå kryss i Endelausmarka til Åsenvegen.

E39 Svegatjørn-Rådal

Vei:
E39
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Bergen, Bjørnafjorden
Fylker:
Vestland
Lengde:
16 250 meter ny E39
Omfang:
Totalt 18 000 meter hovudveg, 1 300 meter ny fylkesveg med gang- og sykkelveg.
Finansiering:
Bompenger, Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
6,50 milliarder. Prisnivå 2014
Oppstart:
2015
Antatt åpnet:
2022

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Hamrevegen 250, 5243 Fana e-post:

Kontakter

Kelly Nesheim Iversen

Prosjektleder
Telefon:
94805580
E-post:

Sverre Ottesen

Assisterende prosjektleiar
Telefon:
469 15 177
E-post:

Kari Bremnes

Byggjeleiar Svegatjørn–Fanavegen
Telefon:
469 15 177
E-post:

Terje Gundersen

Byggjeleiar elektro
Telefon:
469 15 177
E-post:

Espen Martinsen

Byggjeleiar Rådal - Nordås - Flyplassvegen
Telefon:
469 15 177
E-post:

Solveig Randi Sløveren

Nabokontakt
Telefon:
469 15 177
E-post:

Ingrid Feet Bjørgo

Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon:
97078677
E-post:

Sist oppdatert: