Her er illustrasjonar som syner korleis vegkryssa blir.