Prosjektet E6 Helgeland består av tre delprosjekter: Helgeland nord, Helgeland sør og Kapskarmo-Svenningelv-Lien.