Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Regjeringen går inn for utbygging og finansiering av E6 Helgeland nord.

- E6 er den viktigste transportåren inn og ut av Nord-Norge, og prosjektet E6 Helgeland er derfor svært viktig for landsdelen. Vi har jobbet med dette over flere år, og jeg er glad for at regjeringen nå innstiller på å realisere prosjektet. Vi er klare til å sette i gang, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.
 

Spesiell kontraktsform

Helgeland nord skal bygges med en vegutviklingskontrakt, som gir én entreprenør ansvar for både prosjektering, bygging, drift og vedlikehold på strekningen.

Nå starter Statens vegvesen med prekvalifisering av interesserte entreprenører. Dette gjøres for å sikre at valgt entreprenør er i stand til å gjennomføre prosjektet.

- Dette er en spesiell kontraktsform, og prosessen frem mot byggestart er omfattende. Men vi starter nå, og styrer mot å være i gang med arbeidet rundt årsskiftet, sier Naimak.
 

- En samlet vegutviklingspakke

I forslaget som ble lagt fram i statsråd orienteres det også om det foreløpige opplegget for utbygging og finansiering av prosjektet E6 Helgeland i sin helhet, fra Nord-Trøndelag grense til Bolna.

- E6 Helgeland er én vegutviklingspakke, der Helgeland nord er første del. Vi vil nå gjennomføre siste del av forberedelsene for Helgeland sør og Brattåsen-Lien. Det innebærer i første omgang en ekstern kvalitetssikring av kostnadsberegningene, sier Naimak.

E6 Helgeland inneholder bygging og utbedring av i alt 150 kilometer veg mellom Nord-Trøndelag grense og Bolna. Prosjektet er beregnet å koste 5,19 milliarder kroner, hvor Helgeland nord kostnadsberegnes til 1,69 milliarder kroner.

Forslaget til utbygging og finansiering av E6 Helgeland nord ble lagt frem i statsråd fredag 28. mars, og du kan lese pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her.
 

For mer informasjon:

Regionvegsjef Torbjørn Naimak, tlf. 901 89 845

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Nordland