Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vurderer flere tiltak for å øke interessen blant entreprenørene for E6 Helgeland nord.

Statens vegvesen gjennomførte onsdag den 2. juli et møte med representanter fra bransjeorganisasjonene, for å avdekke hvorfor bare to entreprenører meldte seg på konkurransen om prosjektet E6 Helgeland nord.

- Vi sitter igjen med flere verdifulle innspill og ideer, og har fått en pekepinn på hva som kan gjøres annerledes i neste runde, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.


Ny kontraktsform

Av de to aktørene som leverte prekvalifiseringsdokumenter, ble bare én kvalifisert. Dermed ble konkurransen avlyst.

- Det synes å være flere grunner til at det ble slik det ble. Hovedårsakene er nok at kontraktsformen er nokså ukjent, og at oppdragsmengden for entreprenørene for tiden er høy, sier Naimak.

E6 Helgeland nord skal bygges etter en relativt ny og uprøvd kontraktsform, kalt vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenøren ansvar for både prosjektering og bygging av ny veg, samt drifts- og vedlikeholdsansvar på en lengre strekning etter ferdigstillelse.


Vurderer økt kompensasjon

Etter prekvalifisering skal Statens vegvesen starte konkurransepreget dialog med inntil fire aktører. Ifølge Naimak knyttes det i entreprenørbransjen usikkerhet til hvor store ressurser prosessen binder opp.

- Vi har nok ikke forklart denne delen godt nok. Det skal vi rette på nå, sier Naimak.

De entreprenørene som får ta del i dialogen, blir kompensert for innsatsen. Statens vegvesen vurderer å øke kompensasjonen når prosjektet skal lyses ut neste gang.

- Vi har fått signaler om at beløpet er for lavt, med tanke på ressursene som må legges i denne delen av konkurransen, sier regionvegsjefen.


Ny utlysning til høsten

Før sommeren er omme skal Statens vegvesen gjennomføre nye møter, først med entreprenørene. Møtet finner sted hos Vegdirektoratet i Oslo, den 18. august.

- Bransjeorganisasjonene og Statens vegvesen er enige om at denne kontraktsformen er ønskelig. Nå skal vi forsøke å gjøre prosjektet mer attraktivt, slik at flere aktører melder seg på konkurransen. Får vi positive signaler fra entreprenørene, vil vi gå ut med en ny utlysning til høsten, sier Naimak.

Deltakerne på møtet var, i tillegg til ledelsen i Statens vegvesen, representanter for RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening), MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg) og BNL (Byggenæringens Landsforening).

For mer informasjon, ta kontakt med regionvegsjef Torbjørn Naimak, telefon 901 89 845.


E6 Helgeland nord på nett

Aktuelt for fylke(r): Nordland