Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Utpå ettermiddagen torsdag 6. juli ble det satt trafikk på de to første delstrekningene i prosjektet E6 Helgeland nord.

Den lengste av de to parsellene, strekningen Tjæraskaret-Eiterå, er på 7,3 kilometer. Her går vegen i en helt ny linje ovenfor gamle E6.

- Dette er et topp moderne og fremtidsrettet veganlegg. Trafikantene kan se frem til en helt annen hverdag på vegen, med bred og fin kjørebane og oversiktlig sideterreng. Jobben entreprenør Hæhre har gjort her er imponerende. Dette er et studie i vegbygging, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Åpningen av strekningen ble gjort av statssekretær Tom Cato Karlsen, sammen med regionvegsjefen, Rana-ordfører Geir Waage og konserndirektør Albert Hæhre fra Hæhre Entreprenør AS.

Fartsgrense 90 nedover Helgeland          

Enn så lenge er E6 Tjæraskaret-Eiterå Nordlands eneste 90-sone sør for Saltfjellet. Men etter hvert som prosjektet E6 Helgeland skrider frem, blir det flere av dem.

- Både her i Rana, og i søsterprosjektet E6 Helgeland sør, har vi i samarbeid med entreprenør og prosjekterende miljø fått dimensjonert en rekke strekninger for fartsgrense 90. Det synes vi er bra, sier Naimak.

Torsdagens markering omfatter også parsell én, Urlandå-Skamdal. Store deler av parsellen har imidlertid vært åpen en stund. Til sammen er nå 11,6 kilometer av totalt 62 i delprosjektet ferdigstilt.

Åpning mer enn ett år før tiden

Åpningene skjer for øvrig lenge før fristen. Parsellen Tjæraskaret-Eiterå skulle egentlig stå ferdig først neste høst, men entreprenøren har forsert byggingen med hele 14 måneder.

- Hæhre startet arbeidet her tidligere enn planlagt, og de har jobbet i en rasende fart. Ettersom den nye vegen går i jomfruelig terreng, langt unna trafikk, hus og folk, har entreprenøren kunnet bruke større anleggsmaskiner enn det som er vanlig. Dette er en relativt ny måte å bygge veg på i Norge, og det er veldig effektivt, fastslår delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Parsellen Urlandå-Skamdal står ferdig ca. to måneder før opprinnelig planlagt.

Vegutviklingskontrakten er en suksess

Ti reguleringsplaner ligger til grunn for delprosjektet E6 Helgeland nord. Opprinnelig var det slik at den nye europavegen i hovedsak skulle følge dagens E6. Men ettersom prosjektet drives etter en såkalt vegutviklingskontrakt, har Statens vegvesen, Hæhre og deres prosjekterende miljø kunnet justere og endre linja der det har vært hensiktsmessig. Det gir et ganske annet sluttprodukt enn forutsatt i utgangspunktet.

- Vi har mer eller mindre omregulert alt siden oppstarten i 2015. De opprinnelige reguleringsplanene har fungert som et grunnlag, som vi har forbedret betydelig. E6 Helgeland nord er et langt bedre prosjekt i dag enn for bare få år siden, sier Maas Pedersen.

De nyregulerte veglinjene går i større grad utenfor dagens E6, noe som gir mindre plunder og heft for trafikantene i byggetiden. Vegen er også rettere og kryssløsninger er forbedret, noe som har gjort det mulig med høyere fartsgrense.

- Rana kommune har vært en meget viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. De har gjort de nødvendige reguleringsvedtakene i rekordfart, noe som har gjort det mulig for oss å bygge uten opphold, sier delprosjektlederen.

Nye veger åpner fortløpende

I neste uke starter sommerferien på anlegget, og den varer til i begynnelsen av august. Utpå høsten vil det være byggeaktivitet i åtte parseller. De forskjellige vegstrekningene vil bli åpnet så fort de står ferdige.

- I løpet av høsten blir ytterligere ca. ti kilometer av den nye vegen tatt i bruk. Blant annet vil Hjartåsbakkan i Dunderlandsdalen, en betydelig flaskehals særlig for tungtrafikken, snart være en saga blott, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Dette bildet er tatt i parsell fire i prosjektet E6 Helgeland nord tidligere dag som strekningen åpnet. Fartsgrensen er 90 km/t på store deler av strekningen. Parsell én ble også åpnet torsdag 6. juli.
Dette er den 7,3 kilometer lange parsellen Tjæraskaret-Eiterå, som åpnet torsdag 6. juli. Fartsgrensen er 90 km/t på store deler av strekningen. Dagens snorklipping markerte også åpningen av parsell én i prosjektet. Totalt er nå 11,6 kilometer ny E6 overlatt til trafikantene. Foto: Marius S. Staulen
Kartet viser hvor de to nyåpnede parsellene i prosjektet E6 Helgeland befinner seg. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland