Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Hæhre Entreprenør jobber for fullt på E6-strekningen Urlandå-Skamdal. Trafikanter og naboer til området vil merke aktiviteten godt i tiden framover.

- Første salve gikk tirsdag i forrige uke. Fremover skjer det veldig mye: graving, rensking og tidvis sprenging, forteller delprosjektleder for E6 Helgeland nord, Trond Maas Pedersen.

Tidvis stengt veg

Trafikantene kan i all hovedsak kjøre som normalt, annet enn at fartsgrensa er nedsatt fra 80 til 70 km/t. Imidlertid må vegen stenges når det skal sprenges, noe som kan skje flere ganger for dag.

- Vi stenger av hensyn til sikkerheten, og trafikantene må belage seg på å vente opptil 20 minutter, sier Pedersen.

Høy anleggsaktivitet

Det er aktivitet på stort sett hele strekningen, og Hæhre jobber mandag til lørdag, fra klokken seks om morgenen til ti på kvelden. Arbeidet fører med seg en del anleggstrafikk på E6.

Strekningen Urlandå-Skamdal er 4,3 kilometer lang, og den nye vegen skal være ferdig høsten 2017. I hovedsak pågår arbeidet utenfor dagens veg, men noen steder skal den nye vegen bygges der den gamle ligger.

Arbeidet på og langs E6 merkes for trafikantene.
Det er høy byggeaktivitet langs E6 mellom Urlandå og Skamdal. Foto: Mikael Bergman
Aktuelt for fylke(r): Nordland