Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Natt til onsdag 21. og fredag 23. mars blir E6 stengt mellom Mo i Rana og Messingslett.

Årsaken er at BetonmastHæhre skal frakte stålbjelker til nye Messingslett bru fra industriparken i Mo i Rana. Fraktens bredde er seks meter, og derfor må transporten eskorteres av politiet og vegen holdes stengt.

Slik stenges E6:

Natt til onsdag 21. mars fra 00:00 til 03:00

Natt til fredag 23. mars fra 00:00 til 03:00

- Vi har satt av tre timer til jobben, men vegen åpner så fort vi er ferdige. Trafikken vil også bli sluppet forbi kortesjen der det er anledning til det, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Vegåpning denne høsten

Messingslett bru er en del av parsellen Messingslett–Storvoll, en strekning på drøye seks kilometer. Nye E6 bygges dels i nytt terreng og dels i dagens vegtrasé. Den nye brua blir bygget oppstrøms den gamle.

Deler av den nye vegen er allerede tatt i bruk. Resten av parsellen ventes åpnet i løpet av høsten 2018. Når nye E6 er ferdig, vil fartsgrensen på strekningen være 90 km/t.

Nye Messingslett bru bygges ovenfor dagens bru. Foto: Jan Fredrik Eliassen
Messingslett bru ligger i parsellen Messingslett-Storvoll © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland