Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Lørdag 21. mai stenges E6 ved Skamdal bru, og vegen åpnes ikke før morgenen etter.

- Det er ikke ofte vi er nødt til å stenge en hovedveg fullstendig, men her vurderer vi det som nødvendig å sikre fjellskjæringen for å begrense risikoen for nedfall. Vi velger å gjøre denne jobben i helga, for at arbeidet skal være til minst mulig ulempe for trafikantene, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Årsaken til stengingen er at entreprenør Hæhre skal renske og sikre en fjellskjæring ved Skamdal bru. Vegen stenges lørdag 21. mai klokken 18:00, og åpner igjen klokken 09:00 morgenen etter. Det blir ingen gjennomslipp av trafikk mens arbeidet pågår.

- Vegen kommer ikke til å være farbar mens entreprenøren jobber, ettersom de skal legge løsmasser på den. Det gjør de for å beskytte vegbanen mot stein som skal sprenges ned fra fjellsiden, forklarer Pedersen.

Arbeidet som skal gjøres skjer i forbindelse med E6 Helgeland nord, et vegprosjekt som strekker seg over 125 kilometer fra grensa mellom kommunene Hemnes og Rana til Saltfjellet.

Omkjøring gjennom Sverige

Når fjellsiden er ferdig rensket, fjernes alle løsmasser og vegen åpnes igjen. Naboer til området vil bli innkvartert på hotell den aktuelle natta.

Statens vegvesen anbefaler trafikanter mellom nord og sør å kjøre om Sverige, via E12 fra Mo i Rana og rv. 73 fra Trofors.

- Vi har dessverre ingen gode omkjøringer i arbeidsperioden, og beklager ulempene dette medfører. Vi kommer til å ha folk stående både i nord og sør mens arbeidet pågår, for å varsle trafikantene og rute dem inn på omkjøringsvegen, sier Pedersen.

Omkjøringsrute i Google Maps

Alternativ omkjøringsrute er den langs fv. 12 og fv. 17 mellom Mo i Rana og Mosjøen. Her må imidlertid trafikantene ta ferje mellom Nesna og Levang. Ferjerutene finnes på 177nordland.no.

 

Statens vegvesen anbefaler omkjøring gjennom Sverige.
E6 stenges ved Skamdal, sør om Mo i Rana, lørdag 21. mai, klokken 18:00.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland