Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen avviser ett av tilbudene i konkurransen om kontrakten for utbyggingsprosjektet E6 Helgeland sør.

Det er tilbudet til Hæhre Entreprenør AS som er avvist.  Årsaken er at konvolutten med tilbudssummen ble levert i Mosjøen, ikke Oslo slik det var spesifisert i konkurransedokumentene.

- Det er svært beklagelig at vi ikke kan ta med tilbudet fra Hæhre i åpningen, men regelverket for offentlige anskaffelser er klart og likt for alle aktører i en konkurranse. Hvis en tilbyder ikke svarer til kravene som er satt, blir tilbudet avvist. Reglene er der for å sikre at konkurransevilkårene er de samme for alle deltakere, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

De andre to aktørene i konkurransen er NCC Norge AS og Skanska Norge AS.

Tilbudsåpning 20. juni

Konkurransen om kontrakten for E6 Helgeland sør er gjennomført med konkurransepreget dialog, der aktørene i samråd med Statens vegvesen har jobbet frem konkrete forslag til løsninger for nye E6. De ferdige konseptene, konvolutt én, ble levert 20. mai.

Konvolutt to, som inneholder prisen for kontrakten, skulle leveres innen torsdag 2. juni klokken 10:00. Statens vegvesens prosjektledelse oppdaget først under den planlagte åpningen at det manglet en konvolutt. Åpningen ble da lagt på is.

Tilbudene fra NCC og Skanska skal etter planen bli åpnet 20. juni kl. 14:00. Statens vegvesen vet altså ikke hva tilbudene til aktørene lyder på. 

Stor og omfattende kontrakt

Utbyggingen av E6 Helgeland sør skal skje etter en såkalt vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenøren ansvar både for prosjektering og bygging av nye E6, samt drift under bygging og etter ferdigstillelse. Kontrakten har en varighet på 15 år, inklusive byggetiden.

- Dette er den samme kontraktsformen som i søsterprosjektet Helgeland nord. Formålet med vegutviklingskontrakten er å sikre en kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lang strekning, sier prosjektleder Bård Nyland.

Kontraktsområdet for E6 Helgeland sør strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Osen – en strekning på ca. 13 mil. Byggestart er planlagt denne høsten og prosjektet skal stå ferdig i løpet av 2020.

Mer informasjon om E6 Helgeland sør finner du på prosjektets nettside

Aktuelt for fylke(r): Nordland