Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har nå lyst ut konkurransen om vegutviklingskontrakten for E6 Helgeland sør.

Stortingsproposisjonen ble som kjent lagt frem i statsråd i midten av juni, men er foreløpig ikke vedtatt i Stortinget. Samferdselsdepartementet har imidlertid gitt tillatelse til å lyse ut jobben, med forbehold om et stortingsvedtak.

- Dette betyr at vi kan sette i gang med prekvalifiseringen av aktuelle entreprenører. E6 Helgeland sør skal bygges etter samme kontrakten som Helgeland nord, der én entreprenør får ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift i etterkant, sier prosjektleder Bård Nyland.

Konkurransen gjelder for syv parseller i kontraktsområdet E6 Helgeland sør, i alt 57,5 kilometer veg mellom grensen til Nord-Trøndelag og Korgen.

Stortingsproposisjonen omfatter også to andre strekninger: Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien. Disse er ikke med i konkurransen som nå er kunngjort.

- Her skal det benyttes mer tradisjonelle kontraktsformer, og strekningene vil bli lyst ut i egne konkurranser senere, sier prosjektleder Nyland.

Prekvalifiseringen er kunngjort i Doffin og den internasjonale databasen TED.

Prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.
Bård Nyland er prosjektleder for E6 Helgeland. Foto: Tomas Rolland
Aktuelt for fylke(r): Nordland