Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Førstkommende onsdag tar Hæhre Entreprenør ferie, og en uke senere setter også Skanska bort spadene. For trafikantene på Helgeland betyr dette bedre fremkommelighet de neste ukene.

Hæhre er entreprenør i delprosjektet E6 Helgeland nord, samt søndre parseller i søsterprosjektet i sør. Skanska jobber langs E6 mellom Mosjøen og Korgfjellet.

Nå trapper Hæhre ned aktiviteten, og onsdag fjernes alt av arbeidsvarsling. Reduserte fartsgrenser, midlertidige stengninger og lysreguleringer opphører.

- Trafikanter som kjører gjennom anleggsområdene ofte begynner nok å bli vant til å måtte vente i forbindelse med sprengningsaktiviteten. Når ferien starter blir fremkommeligheten bedre for noen uker, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

Full aktivitet i august

I delprosjektet E6 Helgeland sør jobber entreprenørene for det meste utenfor dagens veg, og trafikantene merker enn så lenge lite til byggeaktiviteten.

- Noen steder har vi redusert fartsgrensen, og når ferien starter opphører det meste av fartsreduksjoner, sier delprosjektleder Steinar Livik.

Både Skanska og Hæhre er tilbake fra ferie 2. august, og da blir det høy aktivitet langs større deler av E6 gjennom Helgeland.

- I sør kommer entreprenørene til gradvis å trappe opp arbeidet utover høsten. Mot slutten av året vil trafikantene i større grad enn i dag merke at vi bygger ny europaveg, sier Livik.

Reisen starter på 175.no

Også i det øvrige Nordland er aktiviteten redusert gjennom sommeren. Tunneloppgraderingsprosjektet, som nå jobber på strekningen Fauske-Rognan har ferie frem til søndag 30. juli.

Selv om de store prosjektene har ferie, må trafikantene være oppmerksomme på at det kan foregå drifts- og vedlikeholdsarbeid rundt om på både riks- og fylkesvegnettet. Statens vegvesen anbefaler derfor at du sjekker trafikkmeldingene på 175.no før du legger ut på vegen.

Slik så det ut i linja i begynnelsen av juli. Det meste av arbeidet i prosjektet foregår utenfor dagens E6, og trafikantene blir i liten grad berørt.
Dette bildet er tatt i parsellen Åkvik-Mjåvatn, som er én av syv strekninger i delprosjektet E6 Helgeland sør. Det meste av arbeidet i delprosjektet foregår utenfor dagens E6, og derfor blir trafikantene i liten grad berørt. Foto: Kent Gøran Johansen
Aktuelt for fylke(r): Nordland