Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen inviterer tre aktører med videre i konkurransen om kontrakten for E6 Helgeland sør.

- Vi har valgt ut tre entreprenører vi mener er særlig godt kvalifisert til et oppdrag av denne typen. De har alle levert gode prekvalifiseringsdokumenter, og med tre aktører sikrer vi god konkurranse om kontrakten, sier prosjektleder Bård Nyland.

Selskapene Statens vegvesen ønsker å ha med videre i konkurransen er disse:

  • Skanska Norge AS
  • Hæhre Entreprenør AS
  • Arbeidsfellesskapet NCC Constructions AS og NCC Road AS

Av de åtte som leverte sine dokumenter til prekvalifisering, ble seks ansett som kvalifisert.

 - For denne kontrakten har vi satt en begrensning på hvor mange vi skal invitere til å delta i konkurransen, rett og slett fordi prosessen binder opp både tid og ressurser hos både oss og entreprenørene. Derfor har vi måttet ekskludere gode bidrag fra dyktige entreprenører, sier Nyland.

Dialogen starter i november

Neste skritt er dialogfasen, hvor aktørene skal gjøre rede for hvordan de vil løse utfordringer som ligger til oppdraget. I samråd med Statens vegvesen skal de jobbe frem de beste løsningene for den nye vegen.

- Alle aspekter av kontrakten kan diskuteres, som hvordan forskjellige konstruksjoner skal bygges, hvordan entreprenøren skal sørge for god trafikkavvikling i byggeperioden og ikke minst byggetiden, forklarer prosjektleder Bård Nyland.

Dialogfasen kan starte i november, såfremt finansiering og utbygging av Helgeland sør blir vedtatt i Stortinget.

- Går alt etter planen kan spaden gå i jorda neste høst, sier Nyland.

E6 Helgeland sør skal, i likhet med Helgeland nord, bygges etter en vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenør ansvar for både prosjektering og bygging av den nye vegen, samt drift av strekningen både under byggetiden og i etterkant.

Les mer om prosjektet her

Aktuelt for fylke(r): Nordland