Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i dag lagt forslag til reguleringsplan for E8 Ramfjord ut til høring og offentlig ettersyn.

Planen er utarbeidet i samarbeid med Tromsø kommune og ligger på høring frem til 9. juni 2020.

–Dette er en oppdatert versjon av reguleringsplanen fra 2011, hvor vi blant annet har supplert med nødvendige grunnundersøkelser. Vi har optimalisert veglinja og har fått en veg med jevnere profil, sier prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen.

Merknadsbehandlingen vil skje fortløpende gjennom høringsperioden.

–Vi skal være ferdig med vår behandling i løpet av juni og vi regner med at planen blir behandlet i kommunestyret i slutten av august, sier Heimdal.

Oppsummering av planen finner du her. Reguleringsplanen og alle tilhørende dokumenter ligger på denne siden.

Video

Prosjektet E8 Ramfjord omfatter bygging 9,7 kilometer europaveg, som krysser fjorden på en 870 meter lang bru. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark