Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har mottatt tolv forespørsler om prekvalifisering til utlyst kontrakt for anbudskonkurransen K01 – Sjøfylling Leirbakken.

3D-modell av sjøfylling
3D-modell av sjøfylling (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Går videre med fem

Av de tolv mottatte forespørslene er det ni tilbydere som etter gjennomførte kvalifikasjonsvurderinger er vurdert til å være kvalifisert for jobben. Statens vegvesen har lagt opp til å gå videre med fem av de best kvalifiserte.

Begrunnelse for valg

Statens vegvesen har valgt tilbydere ut ifra kvalifikasjonskriteriene i konkurransegrunnlaget. Rangeringen er basert på innlevert dokumentasjon i henhold til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner, hvor de fem med best kvalifikasjoner blir invitert med videre.

Tilbud og avslag er sendt ut

Statens vegvesen har sendt ut melding til de fem tilbyderne som er med videre i anbudskonkurransen, og informert øvrige tilbydere om at de dessverre ikke er med videre. Statens vegvesen takker for stor interesse.

Kontakt

For andre spørsmål og henvendelser om prosjektet, ta kontakt med:

Kontaktinformasjon til Prosjektleder Jøran Heimdal. Telefon: 97 64 38 25
.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark