Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Teknologikvalifisering reduserer risiko.

En av risikofaktorene i prosjektet er knyttet til utvikling og implementering av nye teknologiske løsninger. Dette medfører usikkerhet knyttet til blant annet hvor mye en brukonstruksjon vil koste, når den kan ferdigstilles, hvilke krav vi skal stille til den og hvorvidt den vil tilfredsstille disse. For å redusere usikkerhetene har vi iverksett et arbeid med såkalt «teknologikvalifisering» av konseptene og teknologiene som utvikles for de enkelte fjordkrysninger.

Dette er en systematisk prosess for å øke sannsynligheten for at en teknologi vil tilfredsstille nødvendige krav under gitte grensebetingelser og med en akseptabel grad av tillit, før konstruksjonen bygges. Slike prosesser er tidligere primært brukt på teknologi som skal benyttes offshore i oljeindustrien og blir derfor videreutviklet for å møte Vegvesenets behov. Prosessen består i grove trekk av å etablere en kvalifiseringsbasis, vurdere teknologi og risiko, utarbeide og gjennomføre kvalifiseringsplan og vurdering av resultatet. Som eksempel på dette så har vi satt i gang en prosess på teknologikvalifisering av automatisert laser- og laser-hybrid sveising, med en påstand om at teknologien vil resultere i sveis som har minst like gode egenskaper som sveis produsert gjennom mer tradisjonelle sveiseprosesser. 

Kontaktperson for teknologikvalifisering er Cato Dørum