• Prosjekteier er Regionvegsjefen
• Styringsgruppe:
           - avdelingsdirektørnivå i Statens vegvesen
           - representanter fra Vegdirektoratet


• Prosjektgruppe:
           - saksbehandlere strategiseksjonen
           - ressursseksjonen
           - fylkesavdelinger
           - eksterne konsulenter

• Samarbeidsgruppe
           - fylkeskommunen
           - kommunene
           - regionråd
           - lokale pådrivere
           - organisasjoner

Bergsøya-Liabø (KVU)