Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

En KVU er en utredning som skal gjennomføres før planlegging etter plan- og bygningsloven for prosjekt som oppfyller visse betingelser. En KVU skal fokusere på interessenter og behov.

Prosess:

  • Samferdselsdepartementet beslutter at KVU skal gjennomføres for et vegprosjekt
  • KVU gjennomføres og Samferdselsdepartementet bestiller KS1. Regjeringen gjør vedtak om videre planlegging skal skje. Hvis ja, kommundelplan og reguleringsplan før ANSLAG gjennomføres og KS2 bestilles
  • Det essensielle er å vurdere prinsipielle løsninger og behov, altså konsept

I Region midt har vi flg. KVU i 2010/2011:

  • E39 Skei - Ålesund
  • E39 Ålesund - Bergsøya
  • E39 Bergsøya - Liabø (Halsa)
  • Overbyggingsdokument E39 Skei - Liabø
  • E6 Trondheim - Steinkjer’
  • Miljøpakken i Trondheim

Bergsøya-Liabø (KVU)