Konseptvalgutgredning (KVU)

Konseptvalgutgredning (KVU) for E39  Bergsøya - Liabø

  • Målet for KVU Bergsøya - Liabø er å utvikle konsepter for framtidige transportsystem
  • Konseptene skal ha både langsiktige og kortsiktige perspektiv
  • KVU skal fange opp de nasjonale målene for strekningen. I tillegg skal de regionale utviklingsperspektivene inngå i KVU-arbeidet
  • Utredningen skal munne ut i en anbefaling som angir både valg av konsept og videre planlegging/prosess
E39 Bergsøya-Liabø (KVU)

Vei:
E39
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Heim, Kristiansund, Gjemnes, Smøla, Aure, Surnadal, Tingvoll
Fylker:
Trøndelag, Møre og Romsdal
Finansiering:
Stat, Kommune, Fylke
Oppstart:
August 2010
Antatt åpnet:
Mars 2011

E39 Bergsøya-Liabø (KVU) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Andre Moltubakk

Planprosjektleder
Telefon:
90 24 89 31
E-post:

Sist oppdatert: