Klippet snora for ny sykkelveg med fortau

— Langs en av Grenlands mest trafikkerte veger, er det nå blitt tryggere for myke trafikanter. Ny sykkelveg med fortau langs rv. 36 ble offisielt åpnet i dag