Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket utredet ulike alternativer for utvikling av rv. 4 fra Jaren til Mjøsbrua og hele Gjøvikbanen, inkludert mulighetene for en sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen på Moelv.

I begynnelsen av desember ble konseptvalgutredningen formelt overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Utredningen ble videre kvalitetssikret av eksterne, og denne rapporten ble av ferdigstilt august 2018.

Konseptvalgutredningen, delrapportene og kvalitetssikringen/hovedrapporten (KS1):

Jaren-Mjøsbrua, KVU