Fra møtene 17. mars 2016, 3. november 2015 og 16. juni 2015.

Jaren-Mjøsbrua, KVU